Sörmland

Kritik mot nya hastigheter på vägarna

Vägverkets planer på att införa nya hastighetsgränser på vissa större vägar, med både höjda och sänkta hastigheter, möts nu av kritik från Regionförbundet Sörmland.

I Sörmland höjs enligt planerna hastigheten på E:20 från Eskilstuna till länsgränsen mot Stockholm, till 120 kilometer i timmen.

Samtidigt sänks hastigheten på E:4an förbi Nyköping, som är en särskilt olycksdrabbad vägsträcka. Där blir hastighetsgränsen 100 kilometer i timmen, enligt förslaget.

Regionförbundet anser att möjligheten till snabba och smidiga transporter är avgörande för många sörmländska företag och är därför kritiskt till en sänkt maxhastighet.