Katrineholm

Överklagar bygge av Östra förbifarten

Fritidshusägare i Katrineholms kommun överklagar Vägverkets beslut om bygget av Östra förbifarten, till regeringen. De som klagar är oroliga för att den nya vägen kommer att leda till störande buller och miljöförstöring.

Det gäller en ombyggnad av väg 55/56, på delen mellan Strångsjö och väg 55/57 mot Uppsala/Södertälje.