SÖRMLAND

Regionförbundet organiseras om

För få av ledamöterna i fullmäktige i Regionförbundet Sörmland kommer till sammanträdena. Därför ska nu förbundet se över om fullmäktige inte längre ska vara högsta beslutande församling.

Enligt Marita Bengtsson, socialdemokratisk ordförande i Regionförbundet Sörmland, så är intresset hos de 57 ledamöterna inte tillräckligt stort för att fullmäktige ska fungera bra.

Det kan bli en förbundsdirektion i stället, som högsta beslutande församling.