SÖRMLAND

Stora skillnader på cancervården

Vården för män med prostatacancer skiljer sig mycket mellan olika landsting enligt siffror från Cancerfonden. Exempelvis har en man från Kalmar län nästan dubbelt så stor möjlighet att få en botande behandling som en man från Sörmland.

Siffrorna kan, enligt Ola Bratt som är urolog på Universitetssjukhuset i Lund tyda på en överbehandling i vissa län och underbehandling i andra.

För ingreppen är inte alltid till nytta eftersom många tumörer inte är livshotande. Behandlingen kan också ge biverkningar som impotens. Cancerfonden efterlyser nu en nationell samsyn, och bättre diagnosmetoder, när det gäller prostatacancer.

I Sörmland behandlades 53 nya fall av prostatacancer per 100 000 invånare under 2005.