Hästskötare stämmer Tärnö säteri

Kommunalarbetareförbundet har stämt Tärnö säteri i Vrena utanför Nyköping och skogs- och lantarbetsgivareförbundet vid Arbetsdomstolen, AD. Fallet gäller fem hästskötare som varit anställda på Tärnö säteri. De kräver skadestånd för den lön och övertidsersättning, som enligt stämningen, inte har betalats ut under år 2000 och 2001.
Kommunalarbetarförbundet kräver 200 000 i ersättning och ett allmänt skadestånd på 100 000 kronor. Ledningen för Tärnö säteri vill inte kommnetera fallet för SR Sörmland.