Miljonavtal med Ryanair stoppas av Länsrätten

Länsrätten har stoppat genomförandet av Nyköpings kommuns hårt kritiserade miljonavtal med det irländska flygbolaget Ryan Air tillvidare. Det beslutet tog Länsrätten på fredagen. Det betyder att kommunens beslut och avtal inte får genomföras innan det prövats, enligt kommunallagen.
Det är en privatperson som har överklagat kommunsstyrelsens beslut och han anser att kommunen inte får ge skattepengar till ett enskilt företag och att 55 miljoner, som kommunen satsar som marknadsföringspengar, inte står i rimlig proportion till den nytta som marknasföringen kan ge kommunen. Dessutom krävs en offentlig upphandling, menar den som överklagat. "Felaktigt" Privatpersonens juridiska ombud, Per Cronhult, som arbetar för den näringslivsfinansierade organisationen, Konkurrenskommissionen, "Den nya välfärden", säger att miljonavtalet med det irländska flygbolaget Ryan Air är felaktigt och det borde ha gjorts en offentlig upphandling. - Det är fel av kommunen att betala ut pengarna. Det är ett dolt stöd till Ryan Air. Det är inte så att det är värt 55 miljoner att sätta upp kommunens emblem inom Ryan airs verksamhet. Kommunen får inte med skattepengar stödja privat näringsverksamhet. "Inte affärsmässigt" Konkurrenskommissionen planerar att låta en sakkunnig inom reklambranschen yttra sig om det är rimligt att betala 55 miljoner. - Avtalet gäller i tio år. Det är konstigt att pengarna ska betalas in i förskott nu. Normalt betalar man ju inte något förrän man har fått en vara eller en tjänst. Det tyder på att det inte är affärsmässigt, menar Cronhult. Pengarna har betalats ut Enligt uppgifter ska kommunen betala ut pengarna till flygbolaget på måndag. Länsrättens beslut betyder att avtalet inte får genomföras förrän Länsrätten prövat om det strider mot kommunallagen. Enligt kommunens jurist har pengarna redan gått iväg. Hård kritik Avtalet har fått hård kritik av den politiska oppositionen, som menar att det är fel att satsa så mycket pengar i en tid då skolan och vården står inför stora nedskärningar. Oppositionen har dessutom ifrågasatt det faktum att kommunen i förskott betalar 40 miljoner kronor för att få synas tillsammans med flygbolaget Ryanair under 10 år. "Skapar jobb" Kommunstyrelsens ordförande Göran Forssberg (s) har tidigare uppgett att avtalet skapar möjligheter för investerare och besöksnäring att satsa pengar i kommunen och att det på sikt skapar sysselsättning i samband med Ryanairs satsning på Skavsta flygplats som bas för skandinavienflyget. På lördagen kommenterade han Länsrättens beslut: - Det har jag ingen kommentar till. Jag har bara hört det via media. Jag måste få det på papper och se vad det har för konsekvenser. Vad säger du om anklagelserna om att det är ett dolt stöd till Ryanair? - Det är ett grundlöst påstående eftersom det är kommunen som har eftersträvat att få de här tjänsterna utförda där kommunen och regionen kommer att marknadsföras på ett oerhört kraftfullt och långsiktigt sätt som är unikt. Den här privatpersonen som har gått till Länsrätten anser att 55 miljoner inte står i proportion till nyttan!? - Det finns alltid experter som tycker det. Jag tror nog att de vi anlitat är kunniga på det här området. Det borde ha varit en offentlig upphandling, menar privatpersonen!? - Jo, men det var redan bestämt att Ryanair skulle trafikera Skavsta och det är inte så lätt att göra en offentlig uphandling då