Färre fall av gulsot

Antalet nya fall av akut Hepatit B, en typ av gulsot, har minskat något i Sörmland. Det säger smittskyddsläkaren i länet Carl-Gustaf Sundin.
Mellan 1997 och 2001 var det i genomsnitt 8 nya fall om året i Sörmland, medan det förra året bara hittades tre nya fall. Enligt Carl-Gustaf Sundin, hade en person smittats via sprutmissbruk och en smittats utomlands. För den tredje var smittvägen okänd. Hepatit B är en form av gulsot som det går att vaccinera sig mot. När det däremot gäller Hepatit C, som är den kroniska typen av gulsot, så har det skett en viss ökning. Närmare 120 fall av Hepatit C upptäcktes i fjol i länet.