Riskfyllt avtal med Ryan Air

Nyköpings kommuns reklamavtal med flygbolaget Ryan Air kan bli en en belastning för kommunen. Ryan Air har idag i vissa fall ganska dåligt rykte. Bland annat har flygbolaget fått bottenbetyg för sin service och kritik för missvisande annonser.
Enligt Micael Dahlén, som är doktor i marknadskommunikation på Handelshögskolan i Stockholm, kan människors negativa associationer till Ryan Air spilla över på Nyköpings kommun. Nyköpings kommun ska satsa 55 miljoner kronor på att under tio år synas på Ryan Airs flygplan, i deras annonser och på deras hemsida. Enligt kommunstyrelsens ordförande i Nyköping, socialdemokraten Göran Forssberg, ska reklamen sätta Nyköping på kartan och få människor att flytta dit. Men reklamen kan få precis motsatt effekt. Enligt två varumärkesexperter som vi talat med, Micael Dahlén på Handelshögskolan och Johan Ekelin på företaget Linxeye, kan lågprisflygbolaget Ryan Airs ganska dåliga rykte smitta av sig på Nyköpings kommun. Ryan Air fick nyligen i brittisk undersökning bottenbetyg för sin service och har fått hård kritik för missvisande annonser. Att dom är negativt inställda till fackliga aktiviter och inte tecknar kollektivavtal med sina anställda har också föranlett kritik.