Studsvik expanderar

Studsvik-koncernen köper Vattenfalls dotterbolag SVAFO och Vattenfalls fastigheter på studsvikområdet för 16 miljoner kronor.
SVAFO ansvarar för den framtida avvecklingen av de kärntekniska anläggningarna i Studsvik och Ågesta.