Utredning om barnsexövegrepp

40 procent av alla anmälningar om sexuella övergrepp mot barn i Eskilstuna och Växjö gick till åtal 2001.
Det är Riksåklagaren (RÅ) som har gått igenom ett urval ärenden från hela landet med hjälp av landets överåklagare för att kunna se hur många anmälningar om sexuella övegrepp mot barn som går till åtal. Och åklagarkammaren i Linköping har valt att titta på Eskilstuna och Växjö. Andelen polisanmälda sexövergrepp mot barn som gick till åtal 2001 varierar mellan bara sju procent i Umeå och alltså 40 procent i Linköping. Genomsnittet för de tio åklagarkamrar som undersökts blir 24 procent.