Lång väntan på behandling

Patienter i Sörmland får vänta länge på behandling på sjukhus.
Bara knappt en fjärdedel av patienterna får sin behandling inom tre månader, ungefär 60 procent av patienterna får vänta sex månader eller mer på behandling på sjukhus. Det visar en färsk rapport från Landtingsförbundet. Däremot går det snabbare att få komma på besök, Bara knappt en fjärdedel av patienterna får vänta längre än tre månader på ett mottagningsbesök på sjukhus. Och det är näst bäst i landet - efter landstinget i Norrbotten.