Förening vill bevara Sörmlands kust

Föreningen Sörmlands kustlag söker bidrag på sammanlagt 60 000 kronor från kustkommunerna, länstyrelsen och landstinget, för kust- och skärgårdsprojektet Kustleden.
Projektet ska ta vara på den sörmländska skärgårdens kvaliteter och göra den mer tillgänglig för kulturturister. Enligt föreningen Sörmlands kustlag är den sörmländska kusten unik bör bevaras. För det krävs samverkan mellan näringsliv och ideella organisationer.