SJ vill prioritera sörmländska järnvägar

SJ är kritiskt till banverkets plan för järnvägsbyggen fram till år 2015, och tycker att banverket borde prioritera utbyggnaden av Svealandsbanan och bygget av Ostlänken högre.
De anser att utbyggnaden av dubbelspår på Svealandsbanan måste byggas tidigare, före 2011. SJ skriver också att man måste börja bygga hela snabbjärnvägen Ostlänken, även den sörmlänska delen, innan 2015, vilket banverket inte har prioriterat i sin plan. Banverkets planförslag ger heller inte de förutsättningar som krävs för att möta kundernas efterfrågan, enligt SJ:s remissvar.