Jättebehov av personal i kommunerna om några år

Sörmlands kommuner kommer att behöva anställa 21 000 personer under de närmaste tio åren. Det visa beräkningar som kommunförbundet i Sörmland har gjort enligt Folket.
Bara i Eskilstuna behövs 7000 nya anställda. Anledningarna är att fytiotalisterna, som sitter på många av jobben inom kommunerna, snart börjar gå i pension. De som kommer att behövas mest år 2011 är städpersonal, men också gymnasie- och grundskollelärare och vårdbiträden.