Rutiner kring eldningsförbud ska bli bättre

Räddningstjänsterna i Sörmland väntas förändra rutinerna kring beslut och information om eldningförbud.
Idag samordnas besluten, vilket betyder att det kan fattas beslut om eldningsförbud i hela länet trots att det inte är någon brandrisk överallt i länet. Camilla Dahlén, räddningschef i Strängnäs anser att det är rimligt att varje räddningstjänst fattar ett eget beslut för den egna kommunen. - Ja, för att det kan vara olika förusättningar i olika delar av länet. Om det är torrt i skog och mark i norra delen av länet och brandrisk, men blött och inte någon stor brandrisk i den södra delen av länet kan det ändå bli eldningsförbud i hela länet. Så kan man enkelt beskriva hur det har fungerat under många år. Räddningstjänsterna samordnar idag beslut och information om brandrisk och eldningsförbud. Besluten bygger på generella prognoser från SMHI. Svårt att förstå Men den samordningen behöver förändras, anser flera räddningschefer som Sveriges Radio Sörmland har pratat med. Eftersom informationen från SMHI numera är mer detaljerad och förfinad än tidigare så är det rimligt att det görs olika bedömningar om brandrisk och var det ska vara eldningsförbud, säger ansvariga inom räddningstjänsten. Under fredagen kommer Länsstyrelsen och räddningscheferna diskutera en ny modell för detta. Cecilia Uneram, räddningschef i Katrineholm, säger att målsättningen är att en ny modell ska gälla från och med i sommar. Dagens rutiner kan ställa till det för allmänheten, menar räddningschefen i Strängnäs, Camilla Dahlén. - Det kan skapa konflikter. Det kan vara en kommun där det inte är brandrisk och vill då en person elda får den personen inte det och man har då svårt att förstå varför.