Lönsamheten i lantbruket minskar

Lönsamheten bland bönderna i Sörmland, Östergötland, Örebro och på Gotland minskar. Det visar en ny rapport från bland andra LRF.
Samtidigt är det fler i regionen som har investerat och planerar att investera i maskiner och byggnader än vad det är i landet som helhet. Undersökningen visar också att bönderna i regionen är mer pessimistiska om framtiden än vad kollegorna i landet är i genomsnitt.