Oenighet om Ostlänken i lobbyföretag

Det finns en spricka mellan ledamöterna i lobbyföretaget Nyköping- Östgötalänken. Det handlar om den helt centrala frågan om sträckningen av den planerade höghastighetsbanan Ostlänken genom Nyköping och var stationen ska ligga.
En ledamot i styrelsen, Kjell Håkansson, har lämnat in ett eget remissyttrande till banverket som går stick i stäv med lobbyföretagets linje. Kjell Håkansson, som tidigare VD på Studsvik en av det lokala näringslivets tungviktare sitter med i Nyköping Östgötalänkens styrelse på mandat från landstinget. Han anser att det är samhällsekonomiskt mest lönsamt att bygga en tunnel under delar av Nyköping och lägga ett resecentrum vid Hemgårdsområdet, samt en station ute på Skavsta. På det sättet gynnas både lokala pendlare, resenärer till Skavsta och resenärer med höghastighetsbanan som inte behöver stanna alls. Samtidigt som miljön sparas och det gamla spårområdet som idag skär genom tärorten kan utnyttjas för andra ändamål. Ytterligare två liknande förslag har presenterats för lobbybolaget Nyköpings Östgötalänken, men styrelsen har valt att inte utreda något av dem. Istället vill bolaget med sin ordförande Göran Forssberg i spetsen se huvudbanan ute vid Skavsta med en matarslinga från centrala Nyköping.