Strängnäs vill ha dubbelspår

Strängnäs Kommun anser att Svealandsbanan, järnvägen mellan Stockholm och Eskilstuna, måste byggas ut. I sitt svar på Banverkets planer fram till år 2015, så skriver Strängnäs kommun att man förväntar sig att banverket bygger ut Svealandsbanan med dubbelspår.
Det här så att fler tåg kan köras, och att tågtraiken blir mindre känslig för störningar och blir mer punktlig. I Banverkets framtidsplan till år 2015 finns det planer på dubbelspår på några få ställen längs Svealandsbanan, men det räcker alltså inte anser Strängnäs kommun.