Saneringen av Sjösa såg kan starta i höst

Saneringen av den arsenikförgiftade marken vid Sjösa såg utanför Nyköping kan komma igång redan i höst, det säger Robert Tolén, kommunjurist på Nyköpings kommun.
I morse kom Naturvårdsverket och Nyköpings kommun överens om hur man ska betala för saneringen. För Nyköpings del blir kostaden som mest 2 miljoner kronor, medan Naturvårdsverket betalar resten vilket kan bli mellan 20 och 25 miljoner kronor. Först ville Nyköpings kommun inte ta nån del i saneringskostnaden av Sjösasågen, men ändrade sig senare efter samtal med företrädare från regeringen. -Det är inte troligt att saneringen skjuts upp på grund av regeringens besparingar på miljöområdet eftersom Sjösa är ett prioroterat område att sanera, och dessutom har vi kommit långt i arbetet med utredning och kostnadsberäkning, säger Robert Tolén på Nyköpings kommun.