Elever på Årbyskolan sniffar sprayfärg

Skolledningen på Årbyskolan i Eskilstuna har gått ut med en varning till föräldrarna till barnen på skolan att det förekommer sniffning på skolan.
Det är föräldrar till barn i årskurserna 4 till 9 som varnas för att sniffning förekommer både under och efter skoltid. Margareta Svanberg, biträdande rektor på Årbyskolan, säger att man hittat plastpåsar nersprayade med färg i ett buskage en bit från skolan.