3000 villaägare i Nyköping säger nej till Ostlänk

Villaägarna i Nyköping med över 3000 medlemshushåll säger i sitt svar till Banverket, angående deras plan fram till 2015, att man inte vill att den planerade höghastighetsbanan Ostlänken ska byggas.
Istället vill Villaägarna att den gamla järnvägen ska rustas upp och byggas om, och att det här ska ske under planeringsperioden, det vill säga före år 2015. Villaägarna vill också fortsättningsvis ha huvudstationen i Nyköpings centralort och att en eventuell bana ut till Skavsta ska privatfinaniseras.