Kommunallagen måste ses över, menar (fp)

Kommunallagen måste ses över. Det anser den folkpartistiska riksdagsledamoten Liselott Hagberg från Nyköping. Anledningen är Nyköpings kommuns beslut att satsa 55 miljoner kronor på ett reklamavtal med flygblaget Ryan air.
Liselott Hagberg anser att det inte får gå till på det sätt som skett i Nyköping, då kommunstyrelsen ensamma skrev på ett mångmiljonavtal utan att kommunfullmäktige fick veta något. Det inte är rimligt att en kommunstyrelse ensamt kan fatta ett beslut som handlar om en så stor summa som 55 miljoner kronor, anser Hagberg, och hon menar att det vore mer demokratiskt om såna viktiga beslut fattades av kommunfullmäktige. Liselott Hagberg säger att hon nu ska följa vad som händer, för att bestämma om hon ska föreslå en ändring av kommunallagen i riksdagen.