Frihetstörstande kommundelar på möte i Torshälla

På lördagen träffades representanter för ett tiotal kommundelar, som vill frigöra sig från de kommuner som de nu tillhör, från hela landet i Torshälla.
Det är nätverket "Nya kommuner" som lagt sin vårträff där. Henry Ellfolk, ordförande i Torshälla stads vänner, såg mötet som en chans att ytterligare stärka argumenten för att Torshälla ska kunna frigöra sig från Eskilstuna kommun. Inger Eriksson, före detta kommundelschef i Nykvarn och senare den nya kommunens första kommunchef, var på mötet, och hon ser mest fördelar för en kommundel att bilda eget.