De flesta fått tillbaka strömmen

De flesta hushåll i Sörmland hade på söndagsmorgonen fått tillbaka sin el efter lördagens många strömavbrott.
Bara enstaka hushåll var vid åttatiden utan ström och från Vattenfall meddelas att man bara hade ett avbrott i Trosatrakten på morgonen. Det var den hårda blåsten på lördagen som gjorde att träd föll ned över elledningar och orsakade strömavbrotten. I norduppland och Roslagen var på söndagsmorgonen fortfarande 26.000 hushåll utan ström. Blåsten orsakade också en del andra mindre olyckor, bland annat blåste ett tak av ett hus i Eskilstuna.