Dålig koll möjliggjorde förskingring

Det har funnits stora brister i kontrollen vid Volvo Parts reservdelslager i Eskilstuna, hävdar flera personer med insyn i företaget.
Möjligheterna har varit stora för de anställda att ta ut reservdelar via vakten och gränsen mellan vad som har varit skrot och inte, har ibland varit hårfin. Hittills har sex personer åtalats, men frågan är hur mycket av det gods för mångmiljonbelopp som påträffats i samband med den stora stöldhärvan, som verkligen är stulet. Sveriges Radio Sörmland har talat med ett tiotal personer med insyn i hanteringen vid Volvo Parts. Ingen har velat framträda offentligt. Av rädsla eller lojalitet. Men många pekar på att Volvos rutiner vid reservdelslagret haft stora brister, vilket kan ha underlättat de stölder vid företaget som hittills lett till att sex personer åtalats. Bland annat har identiska reservdelar kunnat klassas antingen som felfri vara, överskott eller skrot. Allt beroende på hur stor efterfrågan varit. En reservdel i perfekt skick har alltså kunnat klassas som skrot. Anställda har alltså lätt kunnat få papper på att ta ut skrotade delar från företaget. På flera intyg som Sveriges Radio Sörmland tagit del av står det rätt och slätt "fått lov att föra ut skrotade delar". Alltså varken vilka, eller hur många. Det kan lika gärna ha gällt för en skruv som för ett antal hydraulcylindrar värda värda tiotusentals kronor på marknaden. Intygen har stämplats av arbetsledare och borde därför vara kända på ledningsnivå. Också den enorma mängden reservdelar och att de körts omkring mellan flera olika lager i Eskilstuna har lett till att hanteringen varit svår att överblicka.