Fördubbling av sörmländska konkurser

Antalet företagskonkurser i Sörmland har mer än fördubblats från mars månad 2002 till mars i år. I antal har konkurserna ökat från åtta företag till sjutton.
Ökningen av konkurser under årets tre första månader var större i Sörmland, än i landet som helhet. I landet som helhet är det framför allt företag i kultur och rekreationsbranschen och fastighetsbranschen som står för det största antalet konkurser.