-Volvos system har byggt på ärlighet

Volvoledningen i Eskilstuna kommenterade på måndagen Sveriges Radio Sörmaldns nya uppgifter om den omfattande stöldhärvan som avslöjades förra somamren och som nyligen ledde till åtal.
- Hela systemet har byggt på ärlighet, säger säger platschefen vid Volvos reservdelslager Volvo Parts i Eskilstuna, Håkan Carlsson.
Håkan Carlsson tycker inte att företagets rutiner har underlättat för anställda med så att säga rymligt samvete att ta med sig reservdelar som de inte haft rätt till. - Vi har haft tillräckliga rutiner, men oärliga människor kan alltid gå vid sidan om lagen, säger han. Att de misstänkta stölderna skadat Volvo ekonomiskt är klart. Trots att mycket av det som påstås vara stulet klassats som skrot. Sveriges Radio Sörmland har tagit del av flera papper som ger anställda rätt att föra ut "skrotade delar" utan varken delar eller antal preciserats. Och när vi visar Håkan Carlsson ett sånt här intyg så medger han att det trots allt funnits vissa brister. - Men nu går det inte att göra så här längre, säger han.