Kommunal sa nej till medlarbud

Kommunalarbetarförbundet säger NEJ till medlarnas slutbud till nya löner för 420 000 offentliganställda. Ann-Catrine Fornedal, ordförande för Kommunal i Sörmland, säger att budet inte gick att acceptera, eftersom löneökningarna var för låga och satsningen på de lägsta lönerna var för liten.
Medlarnas slutbud innebar att vissa grupper skulle få 5 procent lönepåslag, och andra 2,4 procent, och det tyckte alltså Kommunal var för lite.