Hjälp för barn med flera handikapp

Nu finns det ett nytt korttidsboende för flerhandikappade barn i Eskilstuna. Flerhandikapp betyder att barnen har både förståndshandikapp och något annat funktionshinder.
Det nya korttidsboendet som heter Regnbågen är till skillnad mot det förra fullt handikappanpassat och har plats för fler barn. Enligt Anki Jansson på Eskilstuna kommun är nu behovet tillfredsställt för den här gruppen. Eva Ljungman som har sin dotter Elin på Regnbågen är mycket positiv till förändringarna. - Det är bra att man har satsat på de här barnen och det behövs. Det känns tryggt att kunna få den avlastning man behöver, säger hon.