Skolskjuts från två adresser osäkert i Eskilstuna

Det är inte säkert att alla skolelever som bor växelvis hos sina föräldrar i Eskilstuna får möjlighet till gratis skolskjuts från båda adresserna.
Enligt ett förslag till barn- och utbildningsnämnden i Eskilstuna ska rätten till skolskjuts från två adresser bara gälla inom upptagningsområdet för den skola som eleven tillhör. Eskilstuna kommun gör den begränsningen av ekonomiska skäl och vill också avvakta ny lagstiftning på området. Bakgrunden är en dom i regeringsrätten som är vägledande för kommunerna. Men enligt Kommunförbundet säger den domen ingenting om hur kommunerna får göra med föräldrar som bor i olika kommuner eller i olika upptagningsområden.