Många arbetsmiljöbrister vid datorarbetsplatser

Arbetsgivarna har fortfarande dåliga kunskaper om hur en bra datorarbetsplats ska vara utformad. Det konstaterar Arbetsmiljöinspektionen. När de kontrollerade arbetsplatser i Sörmland och Östergötland under två veckor i mars, så fanns det brister vid hela 80 procent av besöken.
Vid sammanlagt 59 inspektioner i Sörmland upptäcktes 241 brister vid 53 arbetsplatser. Vanligast är att man inte följer kraven på synundersökningar för de som jobbar vid dator. Andra vanliga brister var att datormusens var felaktigt placerad, fel ljusförhållanden och bristande kunskaper om ergonomi.