Länstrafikens avtal bör ses över

Länstrafikens avtal med dess ägare behöver ses över. Det föreslår Landstingsstyrelsen. Länge har olika brister påpekats när det gäller hur bolaget styrs, men också när det gäller själva verksamheten.
Till exempel så behövs en större effektivitet och tydlighet när det gäller vilken roll som länstrafikbolagets styrelse ska ha och vilken roll som ägarna, det vill säga Landstinget och länets kommuner, ska spela. Även den ekonomiska fördelningsmodellen har kritiserats. Landstingsstyrelsen förslår att Regionförbundet ska genomföra översynen.