(s) kommenterar nedläggningshot mot äldreboende

Socialdemokraten Siv Jansson, ordförande för vuxennämnden i Eskilstuna, säger i en kommentar att förändringar är svåra, men att det är politikernas uppdrag att se till att utveckla äldreomsorgen, och se till att personalens arbetsmiljö är acceptabel.