Väntjänsten vill ha egen legitimation

Den ideella föreningen Väntjänsten i Nyköping, som hjälper äldre, vill utrusta sina medlemmar med legitimationskort. Frågan har kommit upp efter det att personer som felaktigt har utgett sig för att komma från Väntjänsten, har bestulit äldre i deras hem.
Föreningen ansöker om bidrag för legitiomationskorten fån landstinget. De skulle kosta 12 000 kronor. Väntjänstens medarbetare är samtalspartners för de äldre och hjälper till vid besök på post och apotek.