Jehovas vittnen tystar ned sexövergreppp mot barn

Den kristna organisationen Jehovas vittnen har metodiskt tystat ner fall av sexuella övergrepp på barn inom den egna kyrkan.
Det uppger TV-programmet Uppdrag Granskning. En avhoppare från Jehovas vittnen, som var en del av ledningen i en församling, säger att han känner till cirka 40 svenska barn som utsatts för sexuella övergrepp inom rörelsen, där man inte har anmält händelserna. Flera personer berättar om övergrepp i programmet. En yngre man, medlem i Jehovas vittnen, berättar att han utsatts för sexuella övergrepp av en äldre man under flera år när han var barn, men att det här inte anmäldes till polis eller sociala myndigheter när han berättade det för församlingsledningen. Den äldre mannen forsätter idag att leda böner och predikningar i Jehovas vittnen.