Huspriser ökar mest i Sörmland

Småhuspriserna fortsätter att stiga i Sörmland. Under första kvartalet 2003 steg priserna med hela 16 procent i Sörmland jämfört med samma period förra året.
Medelpriset för ett småhus i Sörmland är nu 1 miljon 57 000 kronor. Åtta län i landet redovisar medelpriser på över en miljon kronor för småhus. Men hittills i år har prisökningen inte fortsatt i samma takt som tidigare. Priserna på småhus sjunkit något i landet som helhet.