Nya rutiner för eldningsförbud

Från och med måndag den 14 april inför räddningstjänsterna i Sörmland nya rutiner när det gäller beslut och information om eldningsförbud.
Räddningstjänsterna i länet har enats om en ny modell som innebär att varje kommun enskilt kan fatta beslut om eldningsförbud. Hittills har man fattat beslut om generellt eldningsförbud för hela länet trots att det inte är brandrisk överallt. Klockan 9 varje morgonfrån och med nästa vecka, kommer SOS, som har hand om en särskild tjänst, "Fröken brand", kunna informera var i Sörmland det är eldningsförbud.