Fortsatta bidrag till kristen förskola

Att tacka Herren vid maten i en förskola är tillåtet, men inte att ha undervisning i koranen. Så kan man beskriva Eskilstuna kommuns argument för att fortsätta ge bidrag till den föräldrakooperativa kristna förskolan Växthuset. På onsdagen gav skolledningen och politikerna besked i den infekterade frågan.
- Efter att vi har haft diskussioner och en dialog med Växthuset och följt upp skollagen och läroplanen finner vi att man följer läroplanen, säger Jörgen Danielsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Debattens vågor gick höga efter att Sveriges Radio Sörmland rapporterat om att kommunen under många år har gett bidrag till den kristna förskolan Växthuset, men inte ville ge bidrag till en muslimsk förskola. Efter Sveriges Radio Sörmlands avslöjande granskade kommunen den kristna förskolans verksamhet. Nu har kommunen kommit fram till att den kristna prägeln inte är så stark att kommunen måste dra in bidraget. Påverkar inte barnen Kommunen anser utifrån förskolans läroplan att den kristna förskolan inte har en verksamhet som ensidigt påverkar barnen till förmån för den ena eller andra livsåskådningen. Enligt Eskilstuna kommun hade den muslimska förskolan däremot en för stark religiös och muslimsk prägel och därför sa kommunen tidigare nej till bidrag. Bland annat ville man ha undervisning i koranen 40 minuter om dagen. Bordsbön? På Växthuset ska alla anställda ha en "kristen livsåskådning" och "främja kristen fostran". Så står det i stadgarna. Personal på Växthuset har tidigare sagt att det förekommer bordsbön till maten. Idag säger man att barnen sjunger en kristen sång och tackar Herren för maten. Att tillbe Herren i en sång påverkar inte barnen ensidigt, men det gör däremot undervisning i koranen, menar ordföranden i barn- och utbildningsnämnden, Jörgen Danielsson (s). - Därför att det handlar inte om någon form av indoktrinering i bibeln och att man har religionen som huvudbas i undervisningen. När man är så liten är det lätt att bli påverkad och den muslimska förskolan hade en allt för stark muslimsk prägel, menar Danielsson. Överdrivet Jenny Nygren är ordförande för föräldrakooperativet Växthuset och hon är glad att få kommunala bidrag även in framtiden och hon anser att debatten om den muslimska förskolan och Växhuset har överdrivits och hon tycker inte att en sång om Herren till maten är konstigt och påverkar barnen i en viss riktning. - Barn är väldigt naturliga. För barn kan det betyda vad som helst. Vi presenterar det här och barnen får göra vad de vill av det. Just sången vid maten är ett sätt att samla barnen. Tomas Harrysson har barn på den kristna förskolan Växthuset, men han är inte aktiv i kyrkan och kristen. - För mig är det viktigt att barnen har en trygg förskola och det är det här. Jag fick veta genom vänner att Växthuset var bra. Diskussionerna runt Växthuset är överdrivna. Om Växthuset hade gått igenom bibeln 20 minuter om dagen hade jag inte haft mina barn här.