Flyget före pendlarna i planer för Ostlänken

Pendlarna kommer i andra hand i Nyköpings kommuns förslag till fördjupning av översiktsplan för området vid Skavsta flygplats. Nu ska allmänheten få tycka till om planen.
Förslaget, med resecentrum och spår för höghastighetsbanan Ostlänken, innebär att kommunen sätter flygets behov i första hand. Det säger kommunens planerare Fredrik Idewall. Med förslaget till fördjupad översiktsplan för Skavstaområdet klarnar nu kommunens avsikter även för hur man ser på den planerade höghastighetsbanan Ostlänken. Planen innebär att kommunen binder upp sig för de alternativ för Ostlänkens dragning som prioriterats av lobbyföretaget Nyköping-Östgötalänken med huvudbana via Skavsta där resecentrum också planeras. Detta trots att banverket ännu inte börjat titta på lämpligaste dragning. Om förslaget blir verklighet så försvinner möjligheten att dra Ostlänken närmare Nyköping enligt de alternativ som fått stor uppslutning bland allmänheten men som lobbyföretaget valt att inte utreda. Men professor Bo Lennart Nelldahl vid KTH som medverkat i flera utredningar kring Ostlänken säger idag att det tvärtom är oerhört viktigt att kommunens pendlare sätts i centrum så det blir pendlingsmöjligheter mot framför allt Stockholm och Norrköping Linköping utan byten.