Nedskärningar i sociala sektorn i Strängnäs

Den sociala verksamheten i Strängnäs kommun står inför kraftiga nedskärningar - bland annat inom äldrevården. Tjänstemän och politiker i socialnämnden diskuterar nu hur de ska kunna hämta hem 13 miljoner, som är det förväntade underskottet i socialnämnden.
Bland annat diskuteras en nedläggning av Selaöhemmet, en bantning av antalet tjänster i socialtjänstens ledning och administration, minskad personaltäthet på ålderdomshemmet och höjda avgifter för mat och färdtjänst. Socialchefen Bengt Gustavsson säger till SVeriges Radio Sörmland att det blir ett tufft åtagande och att det framförallt går att få in pengar genom att minska på personalstyrkan och spara pengar på lokaler. Att få intäkter genom att höja avgifterna går också, men det är begränsat eftersom det finns en maxtaxa inom äldreomsorgen, säger han.