FLEN

Häver beslut om omhändertagande

Kammarrätten upphäver länsrättens dom och Flens kommuns beslut att ett syskonpar ska ha fortsatt vård enligt lagen om vård av unga, LVU.

Det var på grund av föräldrarnas bakgrund i drogmissbruk som barnen omhändertogs och placerades i ett familjehem. Men Kammarrätten anser att det inte finns tillräckligt underlag som styrker att barnens hälsa eller utveckling är i fara.