ESKILSTUNA

Praktikplatser åt unga arbetslösa

Ungdomar mellan 16 och 19 år som blivit utan sommarjobb i Eskilstuna erbjuds i år feriepraktikplatser genom kommunen. Prioriterade grupper för ett antal begränsade platser är ungdomar inom socialtjänsten, ensamkommande flyktingbarn, studerande på gymnasiesärskola och elever på IV- och IVIK-programmen.  

Feriepraktiken pågår i treveckorsperioder under hela sommarlovet. Det är personal på resursenheten för jobbsökning och jobbförmedling inom arbetsmarknads- och familjeförvaltningen som sköter förmedlingen av platserna.

Barnomsorgen erbjuder ett femtontal praktikplatser, äldreomsorgen ungefär lika många. Andra platser finns hos olika idrottsföreningar och idrottsanläggningar. Arbetstiden är sex timmar per dag under tre veckor och ersättningen 60 kronor i timmen.