SÖRMLAND

Ny avgift för utländska studenter

Sverige inför avgifter för utomeuropeiska studenter. Det beskedet ger nu högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg (fp) enligt Svenska Dagbladet. Förslaget påverkar även elever vid Mälardalens högskola.

Sverige är i dag ett av få länder i världen som inte tar betalt av studenter från andra länder. Den socialdemokratiska regeringen utredde hur ett avgiftssystem skulle kunna utformas, men det blev aldrig något lagförslag.

Lars Leijonborg har hittills passat i den kontroversiella frågan, men säger nu att regeringen är helt överens om att införa avgifter för ickeeuropeiska studenter. Avgiften ska utgå från högskolornas självkostnad. Samtidigt införs ett stipendiesystem för de studenter som inte har råd med terminsavgiften.

På Mälardalens högskola passerar årligen ungefär 250 utomeuropeiska studenter som skulle komma att beröras av förslaget. Jonas Stier, chef på den internationella sektionen på MDH, tror att införandet av en sådan avgift kommer att göra att relationen mellan högskolorna och studenterna markant förändras.

– Framför allt kommer vi att behöva kvalitetsstärka de utbildningar vi har för att leva upp till de krav som studenterna som kunder har rätt att ställa på oss, säger Jonas Stier.

Reino Helin
reino.helin@sr.se