Eskilstuna

Volvochef bemöter Gardellkritik

Vd:n för Volvo construction equipment, med stor produktion i Eskilstuna, Tony Helsham bemöter nu för första gången kritiken från en av de större delägarna i bolaget, Christer Gardell. Gardell riktade i våras hård kritik mot bolaget i samband med bokslutet.

Enligt Gardell har företaget misslyckats med att möta den ökade efterfrågan med ökade kostnader som följd.

Men vd:n Tony Helsham säger till tidningen att Gardell behöver mer kunskaper om företaget och säger om kritiken att man inte bara kan säga att Volvo sköts dåligt bara för att de ekonomiska marginalerna i ett visst läge är sämre än konkurrenternas. Helsham har bjudit in Christer Gardell till anläggningen i Eskilstuna för en diskussion.

Helsham tecknar dock en osäker framtid för bolaget VCE, bland annat är han tveksam till bolagets möjligheter att fullt ut kompensera för de väntade stora höjningarna av stålpriset. Varje procentenhets prishöjning ökar kostnaderna med 200 miljoner kronor. Det betyder att Volvo CE måste sänka sina produktionskostnader kraftigt för att möta en prisuppgång på stålet, skriver tidningen.