FLEN

Ingen bergtäkt vid Taljasjön

Det blir ingen bergtäkt vid Taljasjön i Flen.
Det står nu klart sedan miljödomstolens dom vunnit laga kraft och med det får dom 68 Flensbor som gått emot planerna rätt.

Annars fick företaget NCC först tillstånd av Länsstyrelsen att starta bergtäkten, men miljödomstolen ändrade det beslutet med hänvisning till att en bergtäkt kan riskera människors hälsa och påverka miljön i och vid Taljasjön.