STRÄNGNÄS

Kommunen bryter mot lagen

Strängnäs kommun bryter mot reglerna när pengar förs över från renhållningen till gatukontoret.
Det är kommunrevisionen som upptäckt det här, enligt Strängnäs Tidning idag.

Renhållningen är taxefinansierad och taxefinansierad verksamhet får inte finansiera annan kommunal verksamhet, enligt regelverket.
Trots det har fem miljoner från renhållningen gått till gatukontoret och investerats i en ny tvätthall.
Felet ska korrigeras i år.