Sörmland

Bostadsbyggandet stabilt i länet

Efterfrågan på nya bostäder har minskat markant under våren, enligt Sveriges Byggindustrier, som skriver ned sin prognos för bygginvesteringarna i år. Bostadsbyggandet i Sörmland ser ut att utvecklas i samma takt som de senaste två åren.

Enligt Sveriges byggindustrier så var värdet av de byggobjekt som påbörjades i maj i år 20 procent högre jämfört med samma månad förra året, men något lägre än i maj 2006.

2006 påbörjades 1279 lägenheter varav 234 under första kvartalet. 2007 påbörjades 623 lägenheter varav 181 under första kvartalet. Under första kvartalet i år påbörjades 54 lägenheter. Uppgifterna gäller totalt antal påbörjade bostäder i såväl flerbostadshus som småhus.

Källa: SCB