NYKÖPING

Nya brandstationen blir ett nav

Den nya brandstationen som planeras i Nyköping kommer inte bara att inrymma räddningstjänstens personal och fordon. Byggnaden kommer enligt förstudien att bli navet för de flesta av kommunens beredskapsfunktioner.

Ludwig Tejler är projektansvarig på Sörmanandskustens Räddningstjänst i Nyköping.
– Vår ambition är att ha en samlingspunkt för kommunens resurser så att vi härifrån kan larma ut vård och omsorg, socialjour och sådant, säger han.
Och om allt går i lås så kommer alltså hemtjänstens nattpatruller att ha sin utgångspunkt från brandstationen. Och kommunals platsombud, Annika Karlsson, som själv jobbar inom nattpatrullverksamheten, hon är glad över planerna.
– Så som läget är just nu står vi väldigt ensamma om det händer något på nätterna med våra gamla, säger hon.

– I det nya blir det mycket lättare att komma till tals med folk och vi hamnar mer som spindeln i nätet i stället för att finnas i utkanterna av saker och ting, fortsätter Annika Karlsson.
Enligt Ludwig Tejler kommer den nya brandstationen att ligga mycket långt framme om man gör en jämförelse med andra brandstationer runt om i landet.
– Det finns planer på en del andra håll, men vi är lite unika på det sättet att vi får bygga en helt ny byggnad och skräddarsy den efter den ambition vi har, säger Ludwig Tejler.

Urban Hedqvist
urban.hedqvist@sr.se