KATRINEHOLM

Vill ha myndighet till kommunen

Katrineholms kommun vill få till stånd en träff med utbildningsminister Jan Björklund.
Kommunledningen vill då övertyga ministern om att lägga myndigheten för yrkeshögskolan till Katrineholm.

Det geografiska läget med närhet till Stockholm, Norrköping, Örebro och Göteborg nämns som ett viktigt argument.
Något datum för mötet med ministern är ännu inte bestämt.