Sörmland

Ny satsning på Östersjön

För att försöka förbättra vattenmiljön i Östersjön, så föreslås att SMHI blir en av fyra kärnmyndigheter för det svenska havsmiljöarbetet. Viktiga uppgifter om Östersjön ska samlas in och göras tillgängliga för forskare.

Det är ett stort arbete som måste göras, menar oceanografen Bertil Håkansson på SMHI.

– Det är algblomningar och syrebrist i djupvattnet och även höga gifthalter i fisk. Det är mycket allvarligt och utsikterna är inte särskilt ljusa för Östersjön. Här måste till ett kraftigt åtgärdsarbete.

Från skärgårdsklippan verkar allt vara frid och fröjd. Men Östersjön dör långsamt. Algblomningar, syrefria bottnar och dåligt fiskebestånd är bara några punkter på den långa listan över problem.

Bertil Håkansson vid SMHI har varit en av flera experter i den utredning om havsmiljön som regeringen beställt.

När utredningen nu presenterats krävs tuffare insatser för att rädda Östersjön, bland annat föreslås ett fördjupat samarbete med övriga länder runt innanhavet och minskade utsläpp från jordbruket, trafiken och sjöfarten är avgörande för Östersjöns tillfrisknande slår utredningen fast.

– För det första så handlar det om att få ett informationsflöde som man kan fatta beslut på. Det är det som är det viktiga, säger Bertil Håkansson.

Daniel Klaar
daniel.klaar@sr.se